13 stycznia, 6 lutego, 13 marca, 3 kwietnia, 8 maja, 5 czerwca, 3 lipca, 29 sierpnia, 11 września, 23-25 października, 6 listopada, 4 grudnia 2023 r.