Jak co roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zachęca do aplikowania o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W minionych dwunastu miesiącach urzędy pozyskały dofinansowania wielu szkoleń realizowanych w FRDL. Na rok 2022 zapewniono na ten cel kwotę 177 470 000 zł.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest funduszem celowym stanowiącym wydzieloną część Funduszu Pracy. Celem funduszu jest finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z inicjatywy pracodawcy. O środki może ubiegać się każda jednostka organizacyjna. Pracodawcy zatrudniający powyżej 10 osób mogą otrzymać 80% dofinansowania kosztów kształcenia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/krajowy-fundusz-szkoleniowy-fundusz-pracy

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Wniosek pracodawcy dotyczący dofinansowania powinien wpisywać się w określane corocznie priorytety. Wśród priorytetów na rok 2022 znalazły się m. in.:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2005 roku figuruje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

Oferta szkoleń w FRDL przygotowywana jest z właściwym wyprzedzeniem. Stwarza to odpowiedni czas i komfort przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

Terminy naborów znaleźć można na stronach internetowych właściwych Powiatowych Urzędów Pracy.

Przy przygotowywaniu wniosków klienci mogą liczyć na fachową pomoc i w pełni profesjonalne wsparcie pracowników zespołów szkoleń regionalnych ośrodków FRDL. Przygotowujemy na Państwa prośbę:

  • ofertę wybranego szkolenia w formule otwartej i zamkniętej / stacjonarnej i online
  • właściwe wnioski konieczne do złożenia w PUP
  • wzór certyfikatu
  • potwierdzenie wpisy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Zachęcamy do kontaktu ws. szkoleń z Biurem Zarządu i Ośrodkami Regionalnymi FRDL