Jak co roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zachęca do aplikowania o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W minionych dwunastu miesiącach urzędy pozyskały dofinansowania wielu szkoleń realizowanych w FRDL. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest funduszem celowym stanowiącym wydzieloną część Funduszu Pracy. Celem funduszu jest finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z inicjatywy pracodawcy. O środki może ubiegać się każda jednostka organizacyjna. 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2005 roku figuruje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

Oferta szkoleń w FRDL przygotowywana jest z właściwym wyprzedzeniem. Stwarza to odpowiedni czas i komfort przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

Terminy naborów znaleźć można na stronach internetowych właściwych Powiatowych Urzędów Pracy.

Przy przygotowywaniu wniosków klienci mogą liczyć na fachową pomoc i w pełni profesjonalne wsparcie pracowników zespołów szkoleń regionalnych ośrodków FRDL. Przygotowujemy na Państwa prośbę:

  • ofertę wybranego szkolenia w formule otwartej i zamkniętej / stacjonarnej i online
  • właściwe wnioski konieczne do złożenia w PUP
  • wzór certyfikatu
  • potwierdzenie wpisy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Zachęcamy do kontaktu ws. szkoleń z Biurem Zarządu i Ośrodkami Regionalnymi FRDL