Pracami Forum kieruje Zarząd wybierany na 5-letnią kadencję. Obecnie w jego skład wchodzą:

  • Anna Pietrasiewicz Rybak – Gmina Kęty, Wiceprezes
  • Beata Drozd-Cała – Starostwo Powiatowe w Bochni,
  • Mirosława Karkowska – MISTiA