Forum działa przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie od maja 2002 roku. Jego członkami są kierownicy i pracownicy Urzędów Stanu Cywilnego z Województwa Małopolskiego. Do forum należy około 140 osób.

Spotkania służą rozwiązywaniu bieżących problemów zawodowych członków Forum. Są platformą dyskusji na temat poprawy jakości funkcjonowania Urzędów Stanu Cywilnego, możliwości doskonalenia umiejętności i wzbogacenia warsztatu pracy urzędników. Członkowie Forum maja także okazję do wymiany doświadczeń i informacji dotyczących specyfiki pracy USC w poszczególnych gminach.

Spotkania odbywają się 10 razy w roku w siedzibie FRDL MISTiA w Krakowie. Każdego roku organizowane są także spotkania wyjazdowe Forum.

 

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!