Małopolskie Forum Prawników Administracji Publicznej jest platformą umożliwiającą edukację, konsultacje i wymianę poglądów prawników zajmujących się działalnością lub pracujących dla administracji państwowej i samorządowej.

Założony cel Forum realizowany jest poprzez comiesięczne spotkania z przedstawicielami organów kontroli, sądów administracyjnych i innych instytucji powołanych do sprawowania nadzoru prawnego nad jednostkami administracji publicznej, a także z przedstawicielami nauki. Spotkania Forum to również doskonałe miejsce do wymiany poglądów i opinii pomiędzy jego uczestnikami.

Forum skierowane jest do radców prawnych zatrudnionych bądź współpracujących z jednostkami administracji publicznej. Z uwagi na fakt, iż na spotkaniach Forum omawianych jest wiele uniwersalnych tematów dotyczących najbardziej aktualnych i istotnych zmian przepisów, naszą ofertę kierujemy również do szerszej grupy radców prawnych zainteresowanych tematyką poruszaną na spotkaniach Forum.

Kwartalny koszt udziału w Forum Prawników to 280 zł netto + Vat.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!