Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie online Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 23 czerwca 2021 r. (wyjątkowo środa!!!) w godz. 10.00-13.00

Temat spotkania: Przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne oraz wyłączanie gruntów
z produkcji rolnej i leśnej – problemy.

Gościem Forum będzie prawnik w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, były etatowy członek SKO w Krakowie, doświadczony trener i wykładowca specjalizujący się w tematyce takiej jak: ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, rozgraniczanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, prawo wodne.