Serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 14 marca 2024 r. w godz. 10.00-13.00 w Krakowie, ul. Szlak 65

Program spotkania:

  • 10.00-10.15 Zebranie walne Forum – sprawozdanie merytoryczne Zarządu
  • Procedura wydawania pozwoleń i zezwoleń dot. gospodarki odpadami, w tym zabezpieczenia roszczeń i utrata statusu odpadów

Gościem Forum będzie kierownik oddziału gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Specjalistka w zakresie gospodarki odpadami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. W trakcie pracy zawodowej zajmowała się również sprawami dotyczącymi udzielania pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na co dzień nadzoruje m.in. procedury dotyczące wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami, prowadzenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w tym weryfikowanie sprawozdań.

z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum