Serdecznie zapraszam na spotkanie online Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 12 stycznia 2023 r. w godz. 10.00-13.00.

Temat spotkania: Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji prawa wodnego z punktu widzenia gmin

Gościem Forum będzie prawnik, właściciel kancelarii prawnej prezes spółki Law&Consulting, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ochrony środowiska i gospodarki odpadowej. Od 2015 r. związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Prelegent na wielu prestiżowych wydarzeniach branżowych.

 

 

z poważaniem,

 

Agnieszka Majewska-Siwek

 

Koordynator Forum