Serdecznie zapraszamy na spotkanie Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego,
które odbędzie się 8 sierpnia br. w godz. 9.30-13.00  
w Krakowie, ul. Szlak 65

Tematy spotkania:

  • Edukacja ekologiczna i gospodarka obiegu zamkniętego - inspiracje dla samorządów, ekspertka i trenerka z zakresu funduszy strukturalnych UE, budowania i zarządzania projektami społecznymi, w FRDL MISTiA pełni rolę Specjalistki ds. innowacji i współpracy międzynarodowej. W Brukseli odbyła staż w Parlamencie Europejskim, w Strasburgu w Radzie Europy opiniowała działania na rzecz praw kobiet, w Serbii animowała środowiska bałkańskich NGO, w Ugandzie, Rwandzie i Tanzanii prowadziła warsztaty strategiczne z lokalnymi NGO, w Hondurasie pracowała na plantacji kawy w ramach sprawiedliwego handlu, w Meksyku moderowała pracę międzynarodowych grup młodzieży w zakresie ekonomii solidarnej.
  • Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu - radca prawny, doświadczony wykładowca.