Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Ekologicznego Samorządu Terytorialnego, które odbędzie się 15 czerwca 2023 r. (czwartek) w godz. 10.00-13.00 w Krakowie, u. Szlak 65.

Temat spotkania: Nowe regulacje w zakresie ewidencji nieczystości ciekłych. Jak przygotować się do nowych obowiązków sprawozdawczych względem Wód Polskich oraz WIOŚ?

Gościem Forum będzie prawnik, właściciel kancelarii prawnej prezes spółki Law&Consulting, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej prowadzi doradztwo oraz kompleksowe usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ochrony środowiska i gospodarki odpadowej. Od 2015 r. związany z branżą wodociągowo-kanalizacyjną. Publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Prelegent na wielu prestiżowych wydarzeniach branżowych.

 

z poważaniem,

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum