Najbliższe spotkania Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej odbędą się:

24.03., 28.04., 26.05., 30.06., 28.07., 1.09., 29.09., 27.10., 24.11., 15.12.