Najbliższe spotkania Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej odbędą się: 7.09., 27.09., 25.10., 29.11., 13.12.2023