Najbliższe spotkania Małopolskiego Forum Prawników Administracji Publicznej odbędą się: 25.01., 22.02., 22.03., 26.04., 24.05., 28.06., 6.09., 27.09., 25.10., 29.11., 13.12.2023