Zapraszamy na spotkanie Małopolskiego Forum Pomocy Społecznej,
które odbędzie się 24 czerwca br. (poniedziałek), w godz. 10.00–13.00, w Krakowie, ul. Szlak 65.

Temat spotkania: Bon energetyczny - nowym zadaniem dla gmin

Gościem Forum będzie prawnik, członek SKO w Krakowie, ekspert Serwisu Prawnego Wolters Kluwer Polska, doświadczony trener prowadzący szkolenia z obszaru prawa administracyjnego materialnego oraz procedury, egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego, konsultant prawny podmiotów publicznych i prywatnych. Ekspert prawny Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, autorka i współautorka analiz i dokumentów strategicznych z zakresu mieszkalnictwa opracowywanych dla Gmin i Miast. autorka publikacji z dziedziny prawa administracyjnego materialnego oraz procedury (w tym współautorka Komentarza do ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Karty Dużej Rodziny.