Pra­ca­mi Forum kieru­je Zarząd wybier­any na 5-let­nią kadencję:

  • Prze­mysław Dubiel, Starost­wo Powia­towe w Chrzanowie — Prezes Zarzą­du,
  • Piotr Nowak, Urząd Miejs­ki w Gry­bowie — Wiceprezes Zarzą­du,
  • Paweł Stachu­ra, Urząd Mias­ta Rab­ka-Zdrój,
  • Radosław Kozłows­ki, Urząd Gminy Gor­lice,
  • Hen­ryk Golon­ka, Starost­wo Powia­towe w Limanowej,
  • Piotr Obacz, MIS­T­iA