Pra­ca­mi Forum kieru­je Zarząd Forum w składzie:

  • Prze­mysław Dubiel, Starost­wo Powia­towe w Chrzanowie — Prezes Zarzą­du,
  • Piotr Nowak, Urząd Miejs­ki w Gry­bowie — Wiceprezes Zarzą­du,
  • Paweł Stachu­ra, Urząd Mias­ta Rab­ka-Zdrój,
  • Hen­ryk Golon­ka, Starost­wo Powia­towe w Limanowej.