Spotkania Forum Zamówień Publicznych w 2023 roku odbędą się:

26 stycznia;
23 lutego;
23 marca;
27 kwietnia;
23 maja;
22 czerwca;
27 lipca;
24 sierpnia;
28 września;
26 października;
23 listopada;
21 grudnia.