Spotkania Forum Zamówień Publicznych w 2024 roku odbędą się:

25 stycznia;
22 lutego;
28 marca;
25 kwietnia;
23 maja;
27 czerwca;
25 lipca;
20 sierpnia (wyjątkowo we wtorek); 
26 września;
25 października;
28 listopada;
19 grudnia.