To stosunkowo młode forum zawiązało się w styczniu 2012 r. po zorganizowanej kilka miesięcy wcześniej w FRDL MISTiA konferencji „Rozwiązywanie problemów uzależnień w praktyce samorządowej”.

Uczestniczyli w niej pełnomocnicy ds. uzależnieńrealizujący programy rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w małopolskich gminach. I właśnie część z tych osób to członkowie-założyciele forum liczącego dziś  43 osoby.

Wśród nich są pełnomocnicy ds. profilaktyki, przewodniczący GKRPA, pełnomocnicy ds. uzależnień, koordynatorzy ds. rozwiązywania problemów uzależnień.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!