Szanowni Państwo Sekretarze Gmin, Miast, Powiatów, Województw

przed nami kolejna już VII edycja najważniejszego organizowanego dla Państwa, Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego – wydarzenia jakim jest Krajowy Kongres Sekretarzy.

VII Krajowy Kongres Sekretarzy odbędzie się w dniach 6-7 września 2023 r. w Warszawie (hotel Marriott).

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego,  a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Sekretarzy JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów.

VII Krajowy Kongres Sekretarzy jak zawsze będzie poruszał najważniejsze i kluczowe tematy z obszarów zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, prawa i prawidłowego stosowania przepisów oraz współpracy pomiędzy organami nadzoru, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami rządowymi.

Wszystkie zagadnienia będziemy omawiać w kontekście dobrej współpracy. Pokażemy jak dialog i komunikacja warunkują dobry kierunek współdziałania i jakie korzyści z takiego sposobu zarządzania płyną.

Podczas kongresowych dyskusji w gronie sekretarzy i ekspertów będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak sprostać, w ramach stale ograniczanych środków finansowych, kryzysom i wyzwaniom związanym z sytuacją społeczną. Tym razem chcemy aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej i organizacyjnej w każdej jednostce samorządu terytorialnego poprzez działania współpracy i zarządzania. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców.

O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy rozmawiać w trakcie spotkań, dyskusji i debat w Warszawie. Nasze tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa, polityki kadrowej, zamknięcia i otwarcia nowej kadencji. To będzie wyjątkowa przestrzeń do spotkań przedstawicieli nauki, biznesu, instytucji samorządowych i rządowych.

Zapraszamy wszystkich Państwa do włączenia się w przygotowanie naszego wspólnego wydarzenia! Zapraszamy do kontaktu! 6-7 września to najważniejsza data dla Sekretarzy w 2023 roku!

Zapraszamy na stronę dedykowaną wydarzeniu www.kongressekretarzy.pl