Szanowni Państwo Skarbnicy, 

przed nami kolejna, już V edycja największego i najważniejszego organizowanego dla Państwa, Skarbników jednostek samorządu terytorialnego – wydarzenia jakim jest Krajowy Kongres Forów Skarbników.  
V Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się w dniach 10-11 maja 2023 r. w Warszawie. 

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany  
 i zjawiska kryzysów.

Wiadomo już, że w programie V Krajowego Kongresu Forów Skarbników będą poruszone ważne i kluczowe tematycznie obszary finansów publicznych, uwzględniające różne perspektywy w zmiennym, trudnym dla samorządu otoczeniu. Te zmienne to nadal odłożone w czasie skutki pandemii, które łączą się z trudnym kryzysem energetyczno-surowcowym i wysoką inflacją. Te wszystkie obszary bardzo mocno wpływają na stan finansów publicznych w sektorze samorządowym.

Podczas kongresowych dyskusji będziemy szukali odpowiedzi, sugestii i dobrych rozwiązań jak sprostać 
w ramach stale ograniczanych środków finansowych kryzysom energetycznym i ekonomicznym. Tym razem chcemy aby współpraca pomiędzy samorządami stała się kluczem do zrównoważonej polityki finansowej 
w każdej jednostce samorządu terytorialnego poprzez działania podatkowe, sprawozdawcze i księgowe. Przed samorządem stoją niełatwe, a konieczne zmiany, które wymagają systematycznych działań z myślą o stale zmieniających się potrzebach mieszkańców.

O zadaniach, wyzwaniach i problemach, którym wspólnie musimy stawić czoło, będziemy chcieli rozmawiać w trakcie spotkań, dyskusji i debat w Warszawie. Nasze tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie podatków i opłat oraz polityki finansowej w jst. To będzie wyjątkowa przestrzeń do spotkań przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki.

Do współpracy w ramach wydarzenia jak co roku zapraszamy m.in. Ministerstwo Finansów, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalne Izby Obrachunkowe, Główny Urząd Statystyczny oraz Związki Samorządowe.

Zapraszamy wszystkich Państwa do włączenia się w przygotowanie naszego wspólnego wydarzenia! Zapraszamy do kontaktu! 10-11 maja to najważniejsza data dla Skarbnika w 2023 roku!

Aktualny program znajdą Państwo na stronie dedykowanej wydarzeniu www.kongresskarbnikow.pl