Forum Kadrowo-Płacowe Jednostek Sektora Finansów Publicznych powstało w 2014 r., obecnie zrzesza 120 członków.

Jest platformą współpracy i integracji osób zajmujących się kadrami i płacami w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącą wsparcie dla środowiska zawodowego, służącą poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania.

Podstawowy cel Forum realizowany jest poprzez comiesięczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące kadr i płac w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!