W 2021 roku zaplanowano 5 spotkań Forum Marki Lokalnej: 28.01., 1.04., 1.07., 7.10., 2.12.