Małopolskie Forum Pomocy Społecznej działa od kilkunastu lat, powstało w 1998 r., obecnie liczy 162 członków – kierowników gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej.


Comiesięczne spotkania Forum są okazją nie tylko do systematycznego podnoszenia wiedzy, kwalifikacji zawodowych, ale i wymiany doświadczeń oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!