Forum Oświaty Samorządowej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji rozpoczęło swą działalność w 1993 roku. Zrzesza 162 osoby– przedstawicieli gmin i powiatów województwa małopolskiego, odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych.

Comiesięczne spotkania szkoleniowo-konsultacyjne stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy wynikają z bieżących problemów i potrzeb uczestników. Członkowie Forum podnoszą swe kwalifikacje w czasie sesji szkoleniowych. Są także współtwórcami propozycji szkoleniowych do ofert FRDL MISTiA „Oświata w gminie i powiecie”.

Forum występowało do Sejmowej Komisji Edukacji i do Ministra Edukacji Narodowej opiniując projekty ustaw i rozporządzeń a także do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Spotkania odbywają się cyklicznie, w pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie FRDL MISTiA. Wiosną i jesienią organizowane są trzydniowe szkoleniowe sesje wyjazdowe.

Tematy ostatnich spotkań to m.in.:

  • Zasady udzielania i rozliczania dotacji oświatowych w 2019 roku
  • Organizacja dowozu uczniów do szkół
  • Finansowanie zadań oświatowych
  • Zmiany w Kodeksie pracy i nowe regulacje prawne w Karcie Nauczyciela

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!