Szanowni Państwo Skarbnicy, 

Przed nami kolejna, już VI edycja największego i najważniejszego organizowanego dla Państwa, Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego – wydarzenia, jakim jest Krajowy Kongres Forów Skarbników w Warszawie zaplanowany w dn. 12-13 marca 2024 r. w Warszawie (hotel Marriott).

Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a współorganizatorem Krajowa Rada Forów Skarbników JST działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca, zmiany, finanse publiczne. Program obejmie najważniejsze i kluczowe obszary zarządzania finansami samorządowymi.

O zadaniach, wyzwaniach i problemach samorządów będziemy rozmawiać w trakcie dwóch dni spotkań, dyskusji i debat. Nasze tematy dotyczyć będą wdrożonych i planowanych zmian w zakresie realizacji budżetów, podatków i opłat oraz polityki finansowej w JST. To jak zawsze będzie dobra przestrzeń do spotkania przedstawicieli rządu, samorządu, biznesu i nauki. Do współpracy w ramach wydarzenia, jak co roku, zapraszamy m.in. Ministerstwo Finansów, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz Związki Samorządowe.

Nasze doświadczenie poparte wynikami prowadzonych badań i ewaluacji realizowanych wydarzeń w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wskazuje, że najciekawsze ujęcia tematów i pomysły na ich prezentację powstają przy udziale praktyków. Dlatego serdecznie zachęcamy do włączenia się w przygotowywanie najbliższej edycji Kongresu.

12-13 marca to najważniejsza data dla Skarbnika w 2024 roku!

Aktualne informacje dotyczące Kongresu znajdą Państwo na stronie dedykowanej wydarzeniu www.kongresskarbników.pl

Zapraszamy!