Spotkania Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego w 2024 roku odbędą się:

22 stycznia

19 lutego

18 marca

22 kwietnia

20 maja

17 czerwca

15 lipca

19 sierpnia

23 września

21 października

18 listopada

9 grudnia