Spotkania Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego w 2023 roku odbędą się:

23 stycznia; 
27 lutego;
20 marca;
17 kwietnia;
22 maja;
19 czerwca;
24 lipca
21 sierpnia; 
25 września; spotkanie przełożone na 27 września
23 października; 
20 listopada;
11 grudnia.