Zarząd Forum:

  • Agnieszka Fliśnik – przewodnicząca Zarządu, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice
  • Grzegorz Jarecki – wiceprzewodniczący Zarządu, Centrum Księgowo-Administracyjne Oświaty Gminy Krynica-Zdrój
  • Małgorzata Graczyk – wiceprzewodnicząca Zarządu, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bochni 
  • Jadwiga Batkiewicz – członek Zarządu, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Nowy Targ
  • Artur Krzak – członek Zarządu, Starostwo Powiatowe Limanowa
  • Lucyna Momot-Książek – członek Zarządu, Gminny Zespół Szkół w Spytkowicach
  • Mirosława Oczkowska – członek Zarządu, Ośrodek Administracyjny Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej
  • Renata Socha – członek Zarządu, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Koniuszy
  • Jolanta Przejczowska – członek Zarządu, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.