Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

  • Bożena Sobocińska – przewodnicząca Zarządu, Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice
  • Barbara Rokowska – wiceprzewodnicząca Zarządu, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu (do lipca 2020 r.)
  • Grzegorz Jarecki – wiceprzewodniczący Zarządu, Dyrektor Centrum Księgowo-Administracyjnego Oświaty Gminy Krynica Zdrój
  • Jadwiga Batkiewicz – członek Zarządu, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ
  • Agnieszka Fliśnik – członek Zarządu, Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice