Spotkania Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w 2023 roku odbędą się:

25 stycznia;
14 lutego (wyjątkowo wtorek);
22 marca;
20 kwietnia (wyjątkowo czwartek);
24 maja;
28 czerwca;
26 lipca;
23 sierpnia;
27 września;
25 października;
22 listopada;
20 grudnia.