Spotkania Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w 2024 roku odbędą się:

24 stycznia;
28 lutego;
27 marca;
24 kwietnia;
7 maja;
26 czerwca;
24 lipca;
21 sierpnia;
25 września;
23 października;
27 listopada;
18 grudnia.