Polecamy szkolenia zamknięte

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń zamkniętych dla pracowników administracji samorządowej i jednostek administracji publicznej.

Szkolenia mogą być przeprowadzone w formie stacjonarnej w urzędzie lub w formule on-line, na żywo z ekspertem, elektronicznymi materiałami szkoleniowymi i certyfikatami.

Obecnie szczególnie polecamy Państwa uwadze szkolenia zamknięte z następującej tematyki:

  • Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce. Nowe regulacje dotyczące doręczeń elektronicznych od października 2021 r.  Uwaga! W przypadku zlecenia nam realizacji tego szkolenia w dniach 21 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. obowiązuje 20% rabat od całkowitej ceny szkolenia. Do 31 sierpnia wystarczy zgłosić zlecenie szkolenia. Samo szkolenie może zostać zrealizowane w kolejnych miesiącach.
  • Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego.
  • Jak stosować przepisy Prawa Budowlanego po nowelizacji.

Zapraszamy do kontaktu - przygotujemy wówczas dla Państwa zindywidualizowaną ofertę szkolenia zamkniętego.

Szkolenia zamknięte
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU
PPK w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych
Kontakt
Magdalena Stawiarska
Kierownik Działu Szkoleń
tel . 126237244, 575 850 930
magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Formularz szkolenia zamkniętego - FRDL

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktuje się z Państwem pracownik Ośrodka celem przedstawienia naszej propozycji oraz omówienia szczegółów.


Prosimy podać temat szkolenia jakim jesteście Państwo zainteresowani (może być tematyka, obszar itp)