Polecamy szkolenia zamknięte

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń zamkniętych dla pracowników administracji samorządowej i jednostek administracji publicznej.

Szkolenia mogą być przeprowadzone w formie stacjonarnej w urzędzie lub w formule on-line, na żywo z ekspertem, elektronicznymi materiałami szkoleniowymi i certyfikatami.

Obecnie szczególnie polecamy Państwa uwadze szkolenia zamknięte z następującej tematyki:

  • Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego.
  • Zastosowanie KPA w samorządzie, z uwzględnieniem realiów COVID.
  • Jak stosować przepisy Prawa Budowlanego po nowelizacji.

Zapraszamy do kontaktu - przygotujemy wówczas dla Państwa zindywidualizowaną ofertę szkolenia zamkniętego.

Szkolenia zamknięte
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU
PPK w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych
Kontakt
Magdalena Stawiarska
Kierownik Działu Szkoleń
tel . 126237244, 575 850 930
magdalena.stawiarska@mistia.org.pl