Spotkania Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin w 2023 roku odbędą się:

24 stycznia;
28 lutego;
28 marca;
25 kwietnia;
30 maja;
27 czerwca;
25 lipca;
22 sierpnia;
26 września;
24 października;
28 listopada;
19 grudnia.