Spotkania Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin w 2024 roku odbędą się:

23 stycznia;
27 lutego;
26 marca;
23 kwietnia;
28 maja; 
25 czerwca;
23 lipca; 
27 sierpnia;
24 września;
22 października;
26 listopada;
17 grudnia.