Spotkania Forum Gospodarki Przestrzennej Gmin w 2023 roku odbędą się:

24 stycznia;
28 lutego;
28 marca;
25 kwietnia;
30 maja (przełożone na 1 czerwca)
27 czerwca;
25 lipca (przełożone na 18 lipca)
22 sierpnia;
26 września;
24 października;
28 listopada;
19 grudnia.