Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie Małopolskie Forum Kultury.

Temat: Przygotowanie do wdrożenia faktury ustrukturyzowanej – zagadnienia podatkowe i techniczne.

Termin: 28 września br., godz. 10.00, ul. Floriańska 31

 

 Program merytoryczny:

1. Faktura ustrukturyzowana.

- Czym jest faktura ustrukturyzowana, faktura ustrukturyzowana , a faktura elektroniczna.

- Faktura ustrukturyzowana jako jeden ze sposobów wystawienia faktury – aktualne regulacje prawne.

- Wytworzenie i wystawienie faktury ustrukturyzowanej – rozróżnienie pojęć.

- Wysyłka faktur do KSeF – Aplikacja Kliencka MF i wykorzystanie programów finansowo – księgowych.

- Numer referencyjny nadawany przez KSeF, omówienie wzoru UPO.

- Data wystawienia i data otrzymania faktury ustrukturyzowanej – konsekwencje prawne i podatkowe stosowania nowej regulacji.

- Zgoda na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych – stosowanie mechanizmu w okresie dobrowolności faktury.

2. Krajowy System e-Faktur.

- Zasady pierwszego uwierzytelnienia się w systemie.

- Nadawanie uprawnień do wysyłki i odbioru faktur.

- Uwierzytelnienie faktury – czy podpisywanie faktury będzie obowiązkowe?

- Archiwizacja faktur w systemie.

- Konto podatnika – możliwość tworzenia subkont dla członków grup VAT i jednostek samorządu terytorialnego.

- Adresowanie dokumentu – skutki błędu w numerze NIP nabywcy.

- Zachęty do stosowania faktur ustrukturyzowanych przed wejściem w życie faktury jako obowiązkowej.

3. Zmiany w ustawie o VAT wdrażające fakturę ustrukturyzowaną jako obowiązkową.

- Data wejścia w życie faktury ustrukturyzowanej jako obowiązkowej.

- Faktura dla osoby fizycznej.

- Faktura uproszczona – do kiedy paragon z numerem NIP może być uznawany za fakturę?

- Faktura do paragonu.

- Faktura korygująca/nowa korygująca/propozycja wystawienia faktury korygującej.

- Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa.

- Faktura ustrukturyzowana w obrocie międzynarodowym.

- Zasady ewidencji dokumentów wewnętrznyhch (WEWów).

- Zwolnienia z obowiązku stosowania faktury ustrukturyzowanej.

- Faktura w zamówieniach publicznych, a faktura ustrukturyzowana.

- Zasady postępowania w okresie awarii KSeF.

- Sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawienie faktury.

- Zmiany w Prawie Przedsiębiorców – tytułowanie przelewu numerem KSeF faktury.

4. Struktura logiczna JPK-FA

- Podstawowy format faktury .xml oraz możliwość stosowania wizualizacji w pliku PDF.

- Podstawowe części faktury – sekcje Nagłówek, Podmiot 1, Podmiot 2, Podmiot 3, Podmiot Upoważniony, Fa i Stopka.

- Omówienie konkretnych przykładów faktury.

- Pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne.

- Omówienie węzłów Rozliczenie, Płatność i pół dodatkowych takich jak GTU, TP, Adnotacje.

- Możliwość dołączenia załączników do faktury.

- Wiersze faktury i Unikalny numer wiersza faktury.

5. Wdrożenie faktury ustrukturyzowanej.

- Plan wdrożenia – analiza możliwości technicznych, określenie nieprawidłowości w działaniu systemu księgowego.

- Wdrożenie wzoru faktury – czy możliwa jest eliminacja części pół?

- Wyznaczenie i szkolenie pracowników – zasady wytwarzania i uwierzytelniania