Wszystkie osoby zainteresowane pracami Małopolskiego Forum Kultury zapraszamy do uczestniczenia w spotkaniach Forum.

Zgłosze­nie moż­na wysłać wypeł­ni­a­jąc deklarację zamieszc­zoną za pomocą:

  • pocz­ty na adres: ul. Flo­ri­ańs­ka 31; 31–019 Kraków
  • fax­em pod numer: (012) 633 51 54
  • na adres pocz­ty elek­tron­icznej: monika.brzegowska@mistia.org.pl