Zgłosze­nie moż­na wysłać wypeł­ni­a­jąc deklarację zamieszc­zoną poniżej za pomocą:

  • pocz­ty na adres: ul. Flo­ri­ańs­ka 31; 31–019 Kraków
  • na adres pocz­ty elek­tron­icznej: agnieszka.majewska@mistia.org.pl