Celem działania Forum jest doskonalenie funkcjonowania samorządu terytorialnego poprzez wymianę opinii i poglądów członków Forum. W czasie każdego spotkania uczestnicy mają okazję przedyskutować i rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się w swej pracy przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Wspólne spotkania są doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kontakt ze specjalistami w różnych dziedzinach. Forum daje możliwość wymiany doświadczeń i informacji wśród osób pracujących na tym samym polu zawodowym.

Forum liczy 79 członków, którzy w urzędach gminnych i powiatowych są odpowiedzialni za szeroko pojęte zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną. Wielu z nich pełni również funkcje pełnomocników wójta/burmistrza/prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych. Forum działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 r.

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!