Zaplanowane terminy spotkań w 2024 r.:

3.01., 7.02., 6.03., 3.04., 8.05., 5.06., 3.07. (spotkanie podwójne lipcowo-sierpniowe), 4.09., 2.10., 6.11., 4.12.