Zapraszam na otwarte spotkanie on-line Forum, które odbędzie się 16 czerwca br. wyjątkowo w godzinach 9:00-12:00.

 

Temat spotkania to: „Bezpieczny dostęp zdalny do zasobów firmowych”. Gościem Forum będzie Pan Marcin Holski – trener ACS DAGMA, ekspert m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa IT oraz monitorowania i rozwiązywania problemów w sieciach komputerowych; prowadził szkolenia m.in. dla Benefit System S.A., Anzena Sp. z o.o., Lesaffire Polska S.A., Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna, Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach i FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

 

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

1. Czym jest zdalny dostęp?

2. VPN: metody, konfiguracje, zastosowanie.

3. Remote Deskop & App.

4. Direct Access.

 

Poniżej znajdą Państwo kartę zgłoszenia wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, łącząc prośbę o odesłanie skanów podpisanych dokumentów do dnia 15 czerwca br. na adres: piotr.obacz@mistia.org.pl

 

Osoby, które nadeślą kartę zgłoszenia, otrzymają na podany w niej adres e-mail link do rejestracji na spotkanie.

 

 

Piotr Obacz

Koordynator Forum