Zarząd Forum:

  • Prezes – Tomasz Ciałowicz, UMiG Słomniki
  • Wiceprezes – Renata Chrabąszcz, UMiG Szczucin
  • Wiceprezes – Elżbieta Skwarczek, UG Zabierzów
  • Członkowie Zarządu:
    • Dorota Kuśnierz, UG Trzciana
    • Agnieszka Majewska-Siwek, FRDL MISTiA