Forum utworzone w 2018 roku, jest odpowiedzią na wejście w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymogło – z jednej strony – dostosowania w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych, a – z drugiej strony – nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych
w jednostkach.

Utworzone Forum jest platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcje Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzania danych w jednostkach. Stanowi wsparcie środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji oraz doskonaleniu metod działania. Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych JST liczy obecnie 52 członków.

Spotkania Forum odbywają się w czwartą środę miesiąca.