Serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski, które odbędzie się 1 czerwca br. w godz. 10.00–13.00 w Krakowie, ul. Floriańska 31.

Temat spotkania: Pomoc Społeczna - wsparcie osób z niepełnosprawnościami i osób starszych

  • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  • Dzienne domy pobytu, w tym Domy i Kluby Senior +
  • Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
  • Opieka wytchnieniowowa
  • Domy Pomocy Społecznej.
  • Planowanych zmian ustawy o pomocy społecznej dot. wprowadzenia usług sąsiedzkich.

Gościem spotkania będzie socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspertka w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autorka i koordynatorka projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego.