Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie online Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski, które odbędzie się 10 czerwca 2021 r., w godz.10.00-13.00

Temat spotkania: Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych podczas sesji rady. Odpowiedzialność i zagadnienia praktyczne.

Gościem Forum będzie czynny Inspektor Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, audytor zewnętrzny ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej, audytor systemów ochrony danych osobowych, archiwista. Szkolenia prowadzi od 2013 roku. Przygotowywał dokumentację ochrony danych osobowych dla wielu instytucji sektora prywatnego i publicznego.

z wyrazami szacunku,

Agnieszka Majewska-Siwek – koordynator Forum