Zapraszam na spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski, które odbędzie się 6 czerwca br., w godz. 10.00-13.00 w Krakowie, Floriańska 31.

Temat spotkania: Zaliczanie dróg publicznych do odpowiedniej kategorii oraz nadawanie, zmiana i znoszenie nazw ulic – omówienie kompetencji rady gminy (miasta) w tym zakresie.

Gościem Forum będzie inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami w Urzędzie Miejskim. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej dziedzinie.

z wyrazami szacunku,

Agnieszka Majewska-Siwek – koordynator Forum