Kolejne spotkanie Forum odbędzie się wyjątkowo we środę 17 kwietnia br. 

 

  1. Pomoc de minimis w „okresie przejściowym”
  • Pomoc de minimis na starych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
  • pomoc de minimis na nowych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/283
  1. Ograniczenia w możliwości stosowania stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831 wynikające z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  2. Nowy okres referencyjny dla pomocy de minimis oraz dopuszczalny pułap.
  3. Funkcjonalność aplikacji SUDOP i SRPP
  4. Wpływ pojęcia jednego przedsiębiorstwa na dopuszczalność pomocy de minimis wraz z wyjątkami: praktyczne przykłady wskazujące na relacje pomiędzy przedsiębiorcami oraz źródła pozyskiwania danych
  5. Dzień udzielenia pomocy de minimis
  6. Procedury związane z udzielaniem pomocy de minimis: omówienie wzorów oświadczeń, formularza oraz zaświadczenia związanego z pomocą de minimis; konieczność dostosowanie procedur do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831
  7. Wymogi związane z przygotowaniem programu udzielania pomocy de minimis oraz postępowanie w przypadku udzielania pomocy de minimis poza programem

 

Prowadzący: praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna sp. z o.o., Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum