W odpowiedzi na zgłaszane nam potrzeby utworzenia platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przetargów i zamówień publicznych w jednostkach, utworzyliśmy w styczniu 2020 r. – wzorem innych, działających od wielu lat przy MISTiA – stałe Forum o nazwie:

Forum Zamówień Publicznych

Forum to jest platformą współpracy i integracji osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przetargów i zamówień publicznych w swoich jednostkach, w szczególności kierowników działów zamówień publicznych, specjalistów ds. zamówień publicznych oraz innych pracowników odpowiedzialnych za wszystkie aspekty związane z zamówieniami publicznymi. Stanowi także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania poprzez omawianie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości.

Proponujemy comiesięczne, cykliczne spotkania konsultacyjne z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!