• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!


FRDL Małopolski Instytut
Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Floriańska 31, I piętro
31-019 Kraków

Biuro Koordynacyjne/Sekretariat 
Edyta Buras 
tel. 12 633 51 54 
mistia@mistia.org.pl

Główna Księgowa
Katarzyna Bąk
tel. 12 633 51 54
katarzyna.bak@mistia.org.pl

 
DYREKCJA 

Dyrektor
Wojciech Odzimek
tel. 12 633 51 54
wojciech.odzimek@mistia.org.pl

ZESPOŁY w FRDL MISTiA:

Zespół ds. Szkoleń

zaprasza na szkolenia, proponuje organizację szkoleń zamawianych zgodnie z potrzebami klienta oraz udział we własnych programach kształcenia ustawicznego
kontakt:
Magdalena Stawiarska, Kierownik Zespołu
magdalena.stawiarska@mistia.org.pl
szkolenia@mistia.org.pl, tel. 12 623 72 44; 575 850 930

 

Zespół ds. Forów Samorządowych
 
zaprasza do udziału w 22 branżowych Forach Samorządowych 
kontakt:
Mirosława Karkowska, Kierownik Zespołu 
miroslawa.karkowska@mistia.org.pl, tel. 12 634 16 70

 

Zespół ds. Doradztwa i Rozwoju

opracowuje analizy, programy, koncepcje projektowe i strategie, bada funkcjonowanie samorządów i sektora pozarządowego; inicjuje projekty własne, sieci współpracy i partnerstwa, przygotowuje i realizuje projekty międzynarodowe, w tym projekty wschodnie, prowadzone m.in. na terenie Ukrainy
kontakt:
Dawid Hoinkis, Kierownik Zespołu
dawid.hoinkis@mistia.org.pl, tel. 12 633 51 54

 

Zespół Administracji 

Tomasz Mazur, Specjalista ds. administracyjnych
tomasz.mazur@mistia.org.pl, tel. 12 633 51 54

Formularz kontaktowy