Zapraszam na spotkanie on-line Forum, które odbędzie się w 23 czerwca br. w godzinach 10:00-13:00.

 

Podczas spotkania zostanie omówiony temat: "Analiza ryzyka z perspektywy administratora i podmiotu danych". Program:

1. Wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.

2. Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do działalności Administratora.

3. Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób przez pryzmat motywu 75 RODO, zbioru praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji RP i Karcie Praw Podstawowych UE.

 

Spotkanie poprowadzi ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, lider Spółki FORSAFE; Inspektor Ochrony Danych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, legitymujący się kompetencjami Audytora Wiodącego i Audytora Wewnętrznego oraz certyfikacjami, takimi jak Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist i in., posiadający upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”; członek założyciel Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz członek grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji; autor publikacji, takich jak: Zabezpieczenie danych osobowych medycznych, [w:] K. Andres, E. Bielak-Jomaa, M. Jakielski, P. Kawczyński, M. Krasińska, P. Litwiński, A. Sieradzka, K. Wojsyk, Ochrona danych osobowych medycznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016; Sprawdzenie i sprawozdanie przygotowywane przez administratora bezpieczeństwa informacji na wezwanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016.

 

Link do rejestracji na spotkanie dostępny dla członków Forum.

 

Piotr Obacz

Koordynator Forum