Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na najbliższe spotkanie stacjonarne Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, które odbędzie się 14 lutego (wyjątkowo we wtorek), w godz. 10:00 - 13:00.

Tematem spotkania będzie "Analiza ryzyka Inspektora Ochrony Danych - warsztaty". Spotkanie poprowadzą trenerzy reprezentujący firmę PQ sp z o.o. realizującą usługi IOD dla jednostek z sektora samorządowego (oświatowych, pomocy społecznej, kultury), KRRIO, a także usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa w jednostkach sektora finansów publicznych. Mającą doświadczenie w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa, audytów, a także wypracowanie modelu analizy ryzyka dla jednostek oświatowych.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie.
2. Cel i istota analizy ryzyka w ochronie danych osobowych – wprowadzenie do tematu i wymiana doświadczeń.
3. Inwentaryzacja informacji niezbędnych do dokonania analizy ryzyka w ramach czynności przetwarzania – warsztaty.
4. Analiza ryzyka w ramach przykładowych czynności przetwarzania (identyfikacja, szacowanie ryzyka) – warsztaty.
5. Przydatność metody, w tym wymiana doświadczeń i dyskusja.
6. Podsumowanie.

Spotkanie odbędzie się wyłącznie w trybie stacjonarnym. Miejsce spotkania: sala konferencyjna w budynku SHU "Kłos", Kraków, ul. Szlak 65. Zgłoszenia na udział w spotkaniu proszę przesyłać do dnia 09 lutego (czwartek włącznie) na e-mail: klaudia.zwolenik@mistia.org.pl

Koordynator Forum
Zwolenik Klaudia