Kolejne spotkanie Forum odbędzie się 18 marca br. w formule zdalnej (kontynuacja tematu lutowego) oraz

21 marca br.

 

 

Spotkanie zdalne 18 marca br. w godz. 9.00-12.00, link do rejestracji dostępny dla członków Forum

Temat; Stosunek pracy z powołania zastępcy wójta i skarbnika (gminy, powiatu, województwa) - problemy kadrowe związane z zakończeniem i rozpoczęciem kadencji

 

Prowadząca - pracownica urzędu administracji publicznej, specjalistka z zakresu prawa pracy. Praktyk i szkoleniowiec głównie z zakresu mobbingu, pracowników samorządowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Od lat czynna uczestniczka tematycznych konferencji naukowych oraz autorka wielu publikacji.

 

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniu

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum