Zapraszam na spotkanie on-line Forum, które odbędzie się 16 lutego 2023 r. w budynku przy ul. Szlak 65 (parter, sala konferencyjna), początek o godz. 10.00.

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 

I. Definicja dokumentacji pracowniczej. Elementy składające się na całość dokumentacji.

II. Dokumenty gromadzone podczas rekrutacji, w trakcie zatrudnienia oraz związane z zakończeniem stosunku pracy:

III. Ewidencja czasu pracy jako jeden z elementów dokumentacji pracowniczej:

IV. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej:

V. Forma prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zmiana postaci dokumentacji:

VI. Informacja o okresie przechowywania, możliwości odbioru oraz zniszczeniu dokumentacji pracowniczej:

VII. Zniszczenie dokumentacji pracowniczej:

VIII. Wydawanie dokumentacji pracowniczej:

IX. Skierowania na badania i orzeczenia lekarskie:

X. Nietypowe sytuacje związane z dokumentacją pracowniczą:

 

Prowadzący; wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, posiada doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, a ponadto również m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

 

24 lutego br. zapraszam na dodatkowe spotkanie realizowane w formule on-line poświęcone tematowi "Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 r."

I. Zmiany w ustawie o PPK

II. Ponowny zapis do PPK w 2023 r. oraz wznowienie wpłat od 1 kwietnia 2023 r.:

III. Obowiązki podmiotu zatrudniającego:
 

Prowadząca; licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych  w zakresie finansów, doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa spółek z udziałem Skarbu Państwa. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych, ukończone egzaminy na biegłego rewidenta, zaliczone egzaminy do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania. Obszary specjalizacji: rachunkowość i finanse, podatki, ubezpieczenia, problematyka kadrowa, prawo gospodarcze, prowadzenie przedsiębiorstw.

 

Pozdrawiam i zachęcam do udziału w spotkaniach

Mirosława Karkowska

Koordynator Forum