Zarząd Forum:

 • Prezes: Dariusz Jabcoń – Urząd Miasta w Nowym Targu
 • Wiceprezes: Anna Michalska – Urząd Miasta i Gminy w Trzebini
 • Członkowie:
  • Renata Gęgotek – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
  • Marta Bzdyl – Urząd Gminy Kłaj
  • Tomasz Gąciarz – Urząd Miasta w Słomnikach
  • Wojciech Krauzowicz – Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  • Agnieszka Majewska-Siwek – FRDL MISTiA