Zarząd Forum:

 • Prezes: Wojciech Krauzowicz – Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
 • Wiceprezes: Anna Michalska – Urząd Miasta w Trzebini
 • Członkowie:
  • Marta Bzdyl – Urząd Gminy Kłaj
  • Renata Gęgotek – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
  • Tomasz Gąciarz – Urząd Miasta w Słomnikach
  • Agnieszka Tekieli - Urząd Miejski w Krzeszowicach
  • Agnieszka Majewska-Siwek – FRDL MISTiA