Forum jest platformą współpracy i integracji osób zajmujących się tworzeniem i promocją marki lokalnej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podległych jednostkach. Forum stanowi także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń, a nade wszystko doskonaleniu metod pracy i działania.

Liczymy na to, że dzięki wymianie doświadczeń i wykorzystaniu wiedzy ekspertów, gminy będą miały okazję wypracować wspólną regionalną politykę budowania silnej marki lokalnej.

Wysokość składki członkowskiej w 2024 r. wynosi: 290 zł + 23% VAT kwartalnie.