Wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w pracach Forum Prawników Administracji Publicznej zachęcamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej oraz zapoznania się ze statutem Forum.

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację za pomocą:

  • poczty na adres: ul. Floriańska 31; 31-019 Kraków
  • faxem pod numer: (012) 633 51 54
  • na adres poczty elektronicznej: monika.brzegowska@mistia.org.pl