Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

  1. Marek Tarnowski – PREZES (Urząd Miasta Oświęcim)
  2. Anna Fajfer – Wiceprezes (Urząd Gminy Oświęcim)
  3. Magdalena Turkawska – Wiceprezes (Urząd Miasta i Gminy w Skawinie)
  4. Sabina Kierepka (Starostwo Powiatowe w Bochni)
  5. Monika Brzegowska (FRDL MISTiA)