Zapraszamy na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 8 marca br. (piątek) w godzinach 10.00-13.00 w Krakowie, ul. Floriańska 31.

Temat spotkania: Samookaleczenia młodzieży a uzależnienie.

Gościem forum będzie pedagog, psycholog, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą w Krakowie.