Zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień,
które odbędzie się 9 sierpnia br. (piątek) w godz. 10.00-13.00 w Krakowie, ul. Floriańska 31.

Temat spotkania: Zasady i metody pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych

Gościem forum będzie socjolog, specjalista w zakresie polityk społecznych, posiadający doświadczenie w pracy samorządowej. Od 2011 r. pracuje jako profilaktyk uzależnień specjalizujący się w uzależnieniach behawioralnych oraz powodowanych przez nie skutków społecznych. Współpracownik Centrum Psychoterapii i Coachingu Synergia. Autor programów profilaktycznych, opracowań merytorycznych oraz diagnoz społecznych. Konsultant Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Ponadto specjalista w dziedzinie projektów finansowanych z EFS dotyczących przede wszystkim edukacji, reintegracji społecznej i zawodowej oraz aktywizacji osób wykluczonych.

 

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum