Szanowni Państwo,

zapraszam na spotkanie Małopolskiego Forum Pełnomocników ds. Uzależnień, które odbędzie się 6 października 2023 r. (piątek) w godzinach 10.00-13.00 w Krakowie, ul. Floriańska 31.

Temat spotkania: Profilaktyka i wybrane aspekty FASD.

Gościem Forum będzie profilaktyk, pedagog oraz certyfikowany trener programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Od ponad 10 lat zajmuje się prowadzeniem rekomendowanych programów profilaktycznych adresowanych do uczniów, jak również spotkań i warsztatów dla rodziców oraz kadry pedagogicznej szkoły. Tematyka, którą podejmuje to zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień, w tym behawioralnych, bezpieczeństwo w sieci, kształtowanie pozytywnej więzi z dziećmi, wzmacnianie odporności psychicznej.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

 

Koordynator Forum