• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kadra ekspercka

Eksperci i współpracownicy FRDL MISTiA

Wojciech Odzimek

Magister geografii społeczno-ekonomicznej. Ekspert w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, NGO i PES. Współautor wielu strategii samorządowych, planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii oświatowych i innych branżowych w Polsce i na Ukrainie. Ekspert w zakresie współpracy rozwojowej, realizator projektów dla krajów Partnerstwa Wschodniego i innych w fazie transformacji. Współautor publikacji z tego zakresu. Dyrektor FRDL MISTiA.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Dawid Hoinkis

Menedżer publiczny, kulturoznawca, filolog polski. Konsultant z zakresu zarządzania i planowania strategicznego dla JST i NGO. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju oraz polityk branżowych w Polsce i na Ukrainie. Autor praktycznego poradnika: Strategia rozwoju gminy - krok po kroku, powstałego na zlecenie MFiPR. Pomysłodawca i koordynator projektów krajowych i międzynarodowych. Od lat związany z samorządem i sektorem pozarządowym. Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Tomasz Machowski

Ekonomista. Kierownik Biura Projektów w jednej z krakowskich instytucji kultury, gdzie odpowiada za pozyskiwanie i rozliczanie dotacji oraz realizację inwestycji i projektów "miękkich". Stały współpracownik FRDL MISTiA, w szczególności w zakresie opracowania diagnoz społeczno-gospodarczych dla gmin i powiatów z Małopolski. Pasjonat historii transportu kolejowego na obszarze dawnej Galicji - autor książki i artykułów o tej tematyce.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Maria Piątkowska

Kulturoznawczyni. Specjalistka z zakresu planowania i finansowania polityk rozwoju na poziomie ponadlokalnym, w tym metropolitalnych, koordynatorka projektów międzynarodowych realizowanych w sektorze publicznym, certyfikowany moderator Design Thinking. Stała współpracowniczka FRDL MISTiA, m.in. w zakresie realizacji badań i analiz oraz opracowania strategii rozwoju i programów rewitalizacji.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Jan Cieplak

Badacz interdyscyplinarny, doradca w zakresie strategii mierzących w przeciwdziałanie barierom strategicznym i wykorzystanie przewag konkurencyjnych. Zgłębia problematykę peryferyjności i koncepcji zależności od ścieżki rozwoju, rozwoju opartego na lokalnych zasobach i szeroko pojętej samowystarczalności gminy. Współautor kilkunastu strategii i poradnika: Strategia rozwoju gminy - krok po kroku. Od kilku lat związany z samorządem i wiążący z nim swoją przyszłość. Pasjonat podróży.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Bartosz Kożuch

Politolog i kulturoznawca. Dyplomowany audytor sektora publicznego, członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Menedżer ds. realizacji europejskich projektów badawczych i rozwojowych, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. Stały współpracownik FRDL MISTiA, m.in. w zakresie realizacji badań i analiz oraz opracowania strategii rozwoju, strategii rozwiązywania problemów społecznych i programów rewitalizacji.

Zobacz mniej
Zobacz więcej

Błażej Kmieć

Ekonomista i urbanista. Właściciel niezależnego butiku konsultingowego, gdzie realizuje projekty doradcze dotyczące zarządzania dużymi projektami infrastrukturalnymi oraz opracowania modeli finansowych wdrożenia strategii grup kapitałowych w branży energetycznej i paliwowej. Stały współpracownik FRDL MISTiA w zakresie analiz przestrzennych i urbanistycznych. Współautor ponad 10 programów rewitalizacji.

Zobacz mniej
Zobacz więcej