Małopolskie Forum Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego to dobrowolne, nieformalne zgromadzenie osób pełniących aktualnie funkcje sekretarzy gmin i powiatów. Kontynuuje działalność i dorobek funkcjonującego od 1992 roku Forum Sekretarzy Gmin.

Forum formuje solidarność zawodową, sprzyja podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, sugeruje nowe rozwiązania dla samorządu terytorialnego, promuje ciekawe osoby ze środowiska oraz prezentuje opinie członków wobec instytucji i organizacji.

MFSJST zrzesza 153 sekretarzy, głównie z województwa małopolskiego, ale także z województwa śląskiego.

Forum prowadzi działalność konsultacyjno-szkoleniową. Organizuje każdego roku kilkanaście spotkań 1-dniowych w Krakowie oraz 3-dniowe konferencje wyjazdowe w różnych miejscowościach regionu. Stałe spotkania odbywają się zawsze w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10.00-13.00 w FRDL MISTiA.

Od lipca 1996 roku Forum prowadzi działalność wydawniczą redagując i rozprowadzając bezpłatnie wśród swoich członków Informator Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. Założeniem tego kwartalnika jest przekazywanie wiadomości o bieżącej i planowanej działalności Forum Sekretarzy, relacje z comiesięcznych spotkań, promowanie ciekawych rozwiązań funkcjonujących w gminach jak też pisanie o wszystkich innych sprawach ważnych i ciekawych dla środowiska sekretarzy.

Wybitnym osobom, wspierającym rozwój samorządności, Forum przyznaje Kałamarze z Gęsim Piórem, symbole o charakterze pamiątkowym. Do tej pory otrzymały je 24 osoby.

MFSJST zaprasza do swojego grona wszystkich Sekretarzy Gmin i Powiatów zainteresowanych merytoryczną współpracą w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!