Zaplanowane terminy spotkań w 2024 r.:

2.01., 31.01.- 2.02. (sesja wyjazdowa), 5.03., 9.04 (on-line)., 14.05., 4.06., 2.07., 3.09., 1.10., 5.11., 3.12.