Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

  • Prezes – Rafał Szałaśny, Urząd Gminy Brzeszcze,
  • Wiceprezes – Damian Król, Urząd Gminy Proszowice,
  • Wiceprezes – Grzegorz Palkij, Urząd Gminy Dobra,

Członkowie:

  • Beata Sięka – Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
  • Piotr Obacz – FRDL MISTiA.