Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

  • Prezes Zarządu – Rafał Szałaśny, Urząd Gminy Brzeszcze,
  • Wiceprezes – Damian Król, Urząd Gminy Proszowice,
  • Członek Zarządu - Beata Sięka – Starostwo Powiatowe w Nowym Targu.