Zgłoszenie można wysłać, po wypełnieniu deklaracji, za pomocą:

  • poczty na adres: ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków,
  • na adres poczty elektronicznej: miroslawa.karkowska@mistia.org.pl