Pra­ca­mi Forum kieru­je Zarząd Forum w składzie:

- Tadeusz Kanown­ik, Urząd Miejs­ki w Czchowie, Prezes Zarządu,

- Tadeusz Krawczyk, Urząd Miasta Jordanowa, Wiceprezes,

- Wioletta Kaliwoszka-Kawula, Urząd Gminy Tarnów,

- Krzysztof Luszowiecki, Inspe Projekt Sp. z o.o .,

- Andrzej Wolak, Urząd Gminy Gródek n/Dunajcem.