Pracami Forum kieruje Zarząd Forum w składzie:

  • Prezes – Marzena Ćwiękała (Starostwo Powiatowe Sucha Beskidzka)
  • Wiceprezes – Danuta Głownia (Urząd Miejski Alwernia)
  • Wiceprezes – Maciej Nowak (Urząd Miejski Krzeszowice)
  • Członek Zarządu – Paweł Morek (Urząd Gminy Iwanowice)