Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne spotkanie online Forum Urzędników Europejskich, które odbędzie się 8 czerwca 2021 r.(wtorek) w godz. 10.00-13.00

Temat spotkania: Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - przygotowanie projektów inwestycyjnych w samorządzie

Gościem Forum będzie praktyk przez 20 lat związany z samorządem regionalnym, do 2019 r. dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, odpowiedzialny za wdrażanie programów regionalnych oraz PROW, posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i dużymi zespołami, zaangażowany w wiele przedsięwzięć m.in.: z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, zarządzania w administracji, budowania kompetencji, trener, wykładowca na studiach podyplomowych, doktor ekonomii w dziedzinie zarządzania.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum