Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne spotkanie Forum Urzędników Europejskich, które odbędzie się 20 stycznia  2023 r. (piątek) w godz. 10.00-13.00 w Krakowie, ul. Floriańska 31

Temat spotkania:

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO) oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) – działania w obsłudze Departamentu Funduszy Europejskich UMWM – aktualności.

(1) RPO:

  • zarządzanie listami rezerwowymi – informacja bieżąca,
  • rozliczenia w ostatnim roku wdrażania programu,
  • informacja na temat planowanego konkursu z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
  • infrastruktura mieszkaniowa dedykowana uchodźcom z Ukrainy.

(2) PROW:

  • konkurs z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – harmonogram dalszych działań,
  • budowa lub modernizacja dróg lokalnych – wnioski złożone w konkursie, zasady oceny, harmonogram dalszych działań,
  • informacja na temat wniosków złożonych w naborze partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
  • informacja o planowanym konkursie w sprawie wyboru Lokalnych Grup Działania na kolejną perspektywę finansową.

Gościem Forum będzie Pan Paweł Knapczyk – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek - koordynator Forum