Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne spotkanie online Forum Urzędników Europejskich, które odbędzie się 19 grudnia 2023r. (wtorek) w godz. 10.00-13.00

Temat spotkania: Ogłaszanie konkursów na zadania realizowane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Gościem Forum będzie doświadczony trener, były pracownik MPiPS, specjalista w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji, szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO.

Z wyrazami szacunku